Richard Lucas Advisory Services

Witam na stronie Richard Lucas.com

Stąd możesz dostać się do różnych lokalizacji, gdzie jestem obecny online. PMR przedstawia ciekawe zaproszenie dla przyszłych przedsiębiorców i partnerów. Jeśli chodzi o portale społecznościowe, bardziej rozrywkowo używam Facebooka, a zawodowo raczej LinkedIn. Trochę korzystam z Goldenline, a z portalu Nasza Klasa do kontaktowania się z osobami, których nie znajdę na innych portalach społecznościowych. Od czasu do czasu bloguję dla PMR, ale nie za często, więc nie oczekuję wiele. Nowe posty znajdują się zazwyczaj tutaj.

Zaangażowałem się we wspieranie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jako wolontariusz, tworząc projekty pilotażowe tu, w regionie Małopolskim. Promuję konkursy i dobre praktyki tam, gdzie zdają egzamin, zapożyczając dobre pomysły, wspierając dobrych nauczycieli, opracowując kursy, prowadząc wykłady i warsztaty. Możliwe, że informacje o wspieraniu przeze mnie przedsiębiorczości zostaną opublikowane na stronie Wrota Małopolski i/lub Urzędu Wojewódzkiego i/lub na stronie regionalnej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i/lub the English language Google group w ramach sieci krakowskiej.

Poza tym jest jeszcze grupa Wojtek – Niedźwiedź Żołnierz poświęcona wspieraniu wolontariatu na rzecz upamiętnienia najsłynniejszego i ukochanego zwierzęcia-żołnierza Polski. Dzięki grupie poszerzamy świadomość na temat historii, czasów wojennych i deportacji. Moje wystąpienie na spotkaniu TEDxKrakow miało tytuł „Organizacja inicjatyw ogólnoświatowych bez funduszy” i dotyczyło tego projektu.

Moim hobby od wielu lat jest Singing for fun in Cracow, która ma jeszcze szansę stać się najfajniejszą imprezą rozrywkową w Krakowie.

Planuję wspierać (a czasem inwestować w) nowe pomysły, projekty i inicjatywy. Jeśli brzmi to ciekawie, napisz do mnie lub znajdź mnie w sieci w jakiś inny sposób.

Richard Lucas
Grudzień 2010
Welcome to Richard Lucas.com

This site takes you to the various places that I have an on line presence. PMR has an interesting invitation to would be entrepreneurs and business partners. Among the social network sites I use Facebook more for fun and Linkedin more for work. I use Goldenline a bit and Nasza Klasa for people who are not on other networks. I have occasionally blogged for PMR but not too often, so don't expect much. New posts are more likely to be here.

I am committed to supporting Global Entrepreneurship Week as a volunteer doing pilot projects in the Małopolska region of Southern Poland, promoting competitions and good practice. Adapting good ideas to local conditions, supporting teachers, helping to develop courses, giving talks and workshops. Enterprise support activities may be publicized on the Wrota Małopolska web site and/or the Urząd Wojewódzki web site and/or the regional Global Entrepreneurship Week web site and/or the English language Google group Krakow Network.

I run the Wojtek the Soldier Bear group devoted to encouraging volunteer work to commemorate Poland’s most famous and loved animal soldier. Through so doing we can spread awareness of the Second World War deportations to the USSR from Eastern Poland, and the fate of the men women and children to whom this happened. I gave a talk at TEDxKrakow about this "Organizing a Global Initiative without Funding". I am glad to have been an active supporter of the first TEDx in Krakow in 2010, and will support future events of this type. I am definitely a TED.com type person.

My hobby for many years is Singing for fun in Cracow and this hobby may yet lead to one of the best entertainment venues in Cracow.

If I give a speech or presentation, or write something, I aim to put it in the Creative Commons where possible. The best short introduction to Creative Commons is by Richard Baraniuk in one of his TED talk here. Usually my content/contributions will be about business, leadership, management, volunteering, sales, innovation, new ideas and entrepreneurship. I am reasonably good at the theory, and am challenged by the practice of putting it into practice, but feel I have quite a lot of experience and am willing to share with those to whom it has relevance.

I will be supporting (and sometimes investing in) new ideas, project and enterprises that appeal to me. I like innovative, action orientated ideas and projects that have a high value and impact compared to their cost. If you want a job, or to propose some kind of partnership with me, one approach can be to fill in the form here (this job advert is always open) though in some cases this may not be the way you want to do things. If you are a senior executive with high level business experience, I can learn more from you than vice versa, please write to me or track me some other way.

Richard Lucas
December 2010